Privacybeleid

 

Karikatuurlijk.nl, gevestigd aan Ridderstraat 46
8061 GK Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.karikatuurlijk.nl
Ridderstraat 46
8061 GK Hasselt
+31623556411
Ruben van Aêfst is de Functionaris Gegevensbescherming van Karikatuurlijk.nl Hij is te bereiken via info@karikatuurlijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Karikatuurlijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Dit zijn de gegevens die U achterlaat in het daarvoor bestemde formulier om contact met ons te krijgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Karikatuurlijk.nl verwerkt alleen de persoonsgegevens die u opgegeven om in contact te komen met ons. Deze zal nimmer met derden worden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
– Karikatuurlijk.nl verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karikatuurlijk.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om afspraken met u als klant te kunnen maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
– Karikatuurlijk.nl neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
– Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karikatuurlijk.nl) tussen zit.
– Karikatuurlijk.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Website gebasseerd op Html, WordPress, Php en hosting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karikatuurlijk.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden
– Karikatuurlijk.nl deelt geen persoonsgegevens of andere informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
– Karikatuurlijk.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
– Dit zijn gegevens die u via onze formulieren ons heeft toegestuurd, verder dan deingevulde gegevens bewaren we geen persoonsgegevens anderszins.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@karikatuurlijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Karikatuurlijk.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Karikatuurlijk.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
– Karikatuurlijk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
– Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@karikatuurlijk.nl

Karikatuurlijk.nl wil benadrukken dat we ten nimmer persoonlijke of andere gegevens delen met derden.